Qué és EMPENTA?

Empenta – Xarxa de Negocis és una associació que agrupa empresaris i professionals del Raiguer i Pla de Mallorca amb un interès comú:

El Creixement o consolidació de les respectives empreses a través de la col·laboració mútua.

Objectius

El fet diferencial és la forma que tenim d’aconseguir aquest objectiu: la confiança mútua derivada d’unes sòlides relacions personals.

L’associació està oberta a un sol representant de cada activitat professional, ens reunim els dimecres alterns al Museu del Calçat i la Pell d’Inca i actualment estam oberts a rebre candidatures per entrar a forma part del projecte.

Empenta – Xarxa de Negocis no té ànim de lucre ni cap càrrec remunerat. Hi ha una quota anual per formar-ne part que es destina a cobrir les despeses de funcionament, la promoció de les empreses que en formen part, les formacions, seminaris i altres activitats que puguin ser d’interès per als associats, etc.

També cal destacar que les decisions relatives al funcionament d’Empenta es prenen de forma assembleària entre tots els associats.